Category Archives: MẪU THIẾT KẾ

mẫu thiết kế sử dụng các dòng vật liệu nội ngoại thất

Mặt bàn gỗ nhựa tròn

Gỗ mặt tròn lỗ D770

Mặt bàn gỗ nhựa tròn KT D770mm: 1.650.000 VND/cái KT D770mm (Khoét lỗ): 1.850.000 VND/cái

Mặt bàn gỗ nhựa vuông

Gỗ mặt vuông lỗ 770x770

Mặt bàn gỗ nhựa vuông KT 770×770 (Không lỗ): 1.750.000 VND/Cái KT 770×770 (Khoét lỗ): 1.850.000 VND/Cái

Chậu hoa cánh cung

Gỗ chậu cung 340x450x760

Chậu hoa cánh cung KT 340x760xh450: 2.050.000 VND/Cái

Chậu hoa chữ nhật

Chậu chữ nhật 340x760x450

Chậu hoa chữ nhật: KT340x760x450: 1.850.000 VND/Cái KT340x760x300: 1.750.000 VND/Cái

Chậu hoa trụ lục giác

Gỗ chậu lục giác 750

Chậu hoa trụ lục giác: KT 400x400x450mm: 1.850.000 vnd/cái KT 400x400x750mm: 2.150.000 vnd/cái

Chậu hoa trụ vuông

chậu hoa gỗ nhựa 400x400x750

Chậu hoa trụ vuông: KT 400x400x450mm: 1.750.000 vnd/cái KT 400x400x750mm: 2.050.000 vnd/cái