Tag Archives: tran thach cao

Mặt bàn gỗ nhựa tròn

Gỗ mặt tròn lỗ D770

Mặt bàn gỗ nhựa tròn KT D770mm: 1.650.000 VND/cái KT D770mm (Khoét lỗ): 1.850.000 VND/cái

Mặt bàn gỗ nhựa vuông

Gỗ mặt vuông lỗ 770x770

Mặt bàn gỗ nhựa vuông KT 770×770 (Không lỗ): 1.750.000 VND/Cái KT 770×770 (Khoét lỗ): 1.850.000 VND/Cái

Chậu hoa cánh cung

Gỗ chậu cung 340x450x760

Chậu hoa cánh cung KT 340x760xh450: 2.050.000 VND/Cái

Chậu hoa chữ nhật

Chậu chữ nhật 340x760x450

Chậu hoa chữ nhật: KT340x760x450: 1.850.000 VND/Cái KT340x760x300: 1.750.000 VND/Cái

Chậu hoa trụ lục giác

Gỗ chậu lục giác 750

Chậu hoa trụ lục giác: KT 400x400x450mm: 1.850.000 vnd/cái KT 400x400x750mm: 2.150.000 vnd/cái

Chậu hoa trụ vuông

chậu hoa gỗ nhựa 400x400x750

Chậu hoa trụ vuông: KT 400x400x450mm: 1.750.000 vnd/cái KT 400x400x750mm: 2.050.000 vnd/cái